MELAG Seal Check

Kontrola odpowiedniego funkcjonowania zgrzewarek

Przeprowadzanie kontroli zgrzewu ma na celu zapewnienie, że zarówno sterylizacja została przeprowadzona pomyślnie oraz, że bariera sterylna opakowań papierowo-foliowych jest odpowiednia. MELAG Seal Check daje możliwość przeprowadzenia kontroli jakości zgrzewu oraz udokumentowanie rezultatu testu. 

MELAG Seal Check za pomocą porównania kontrastu nadruku umożliwia kontrolę jakości zgrzewu Jeżeli folia odpowiednio wtopi się w papier, kontrastuje się z MELAG Seal Checkiem w inny sposób niż podczas zgrzewu wykonanego w sposób nieprawidłowy. Zła temperatura, zużyte szczęki zgrzewcze lub zły nacisk robią się widoczne.