Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat,
w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: medacco.pl
  Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Medacco Sp. zo.o.
  Przypkowskiego 45/U1, U1
  Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@medacco.pl
  Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych
  dobrowolnie w Serwisie.
  Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
  następujący sposób:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone
  do systemów Operatora.
  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
  (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają
  zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym
  serwerze.
 3. Hosting
  Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl
 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  Obsługa zapytań przez formularz
  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
  zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu
  rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej
  niż przez 3 lata.
  Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c)
  wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
  mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
  przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności
  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy
  oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
  danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 5. Informacje w formularzach
  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
  zostaną one podane.
  Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
  formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres
  e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
  handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób
  informuje, do czego on służy.
 6. Logi Administratora
  firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  kurierzy
  ubezpieczyciele
  dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  ich sprostowania,
  usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania,
  oraz przenoszenia danych.
  Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
  wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 7. Istotne techniki marketingowe
  Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc.
  z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a
  jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
  końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych
  przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z
  plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane
  osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi
  do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam.
  Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 8. Informacja o plikach cookies
  Serwis korzysta z plików cookies.
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
  korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
  unikalny numer.
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
  uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie
  musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
  cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
  strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
  cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
  internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
  plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
  przeglądarki internetowej.
  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
  na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
  mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
  dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w
  USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
  bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
  może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której
  używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Urządzenia mobilne:
  Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o
  naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy
  sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej
  występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i
  dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie
  potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy
  odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na
  to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka
  Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i
  prywatność użytkownika na stronie www.
  Edge
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone