MELAG MELAnet Box

Dokumentacja poprzez sieć komputerową

MELAnet Box pozwala na łatwe podłączenie autoklawów klasy Profi, klasy S (Euroklav), Cliniklavu 25 i innych do sieci komputerowej. Urządzenie podłącza się do portu szeregowego autoklawu oraz do sieci komputerowej. MELAnet Box wyposażony jest we własny web server, który wyświetla stronę internetową w sieci komputerowej, aby móc obejrzeć na komputerach podłączonych do sieci protokoły lub aktualne procesy sterylizacji.