MELAG MELAjet

Pistolet natryskowy

MELAjet można podłączyć do demineralizatora MELAdem 40 i użyć w celu płukania instrumentów wodą uzdatnioną. MELAjet może również służyć do napełnienia innego autoklawu lub do myjki ultradźwiękowej. Przy wykorzystaniu regulowanej dyszy pistoletu możliwe jest wykonanie promienia punktowego lub powierzchniowego.