MELAG MELAcontrol Ink Test

MELAink test to skuteczna kontrola szczelności zgrzewów, zgodna z międzynarodowymi normami.

MELAink to dodatkowy test do kontroli zgrzewów opakowań papierowo-foliowych za pomocą którego łatwo sprawdzisz poprawność działania zgrzewarki. W opakowaniu MELAink znajduje się 30 zasobników z testami wypełnionymi atramentem. W celu przeprowadzenia testu wystarczy jedynie wycisnąć atrament z zasobnika znajdującego się w zgrzanym opakowaniu papierowo-foliowym.

Za pomocą atramentu zostaną ujawnione nieregularności, wady i kanały zgrzewów rozmieszczając się po każdej z czterech stron opakowania.