MELAG MELAdem 40

Niedrogi system wymiany jonowej.

Dzięki MELAdem 40 możesz tanio wyprodukować wodę uzdatnioną w gabinecie. Jony, które zanieczyszczają wodę wodociągową ( np. wapń i magnez) są zastępowane jonami wodoru lub wodorotlenku. W taki sposób MELAdem 40 automatycznie zasila autoklawy klas Profi,  Premium-Plus i  klasy S.