MELAG MELAcontrol

Przyrząd testowy Helix i 250 wskaźników chemicznych

Norma europejska EN 867-5 definiuje tak zwany Helix. Jest to przyrząd testowy dla autoklawów „klasy B” stymulujący najtrudniejsze warunki sterylizacji, jak np. instrumenty wgłębione. Dzięki przyrządowi testowemu MELAcontrol można udowodnić skuteczność sterylizacji wgłębionych instrumentów. Zestaw MELAcontrol składa się z przyrządu testowego i 250 wskaźników. Po wykorzystaniu wszystkich wskaźników trzeba zamówić nowy zestaw, a stary przyrząd testowy nie nadaje się do dalszego wykorzystywania