System Tomografii Stomatologiczno – Laryngologicznej CS 9300

System Tomografii Stomatologiczno – Laryngologicznej CS 9300 ze zmiennym polem obrazowania. Najszersze spektrum zastosowań klinicznych. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność.

Możliwość wykonania badań pantomograficznych, cefalometrycznych i 3D

Szeroka gama programów diagnostycznych – aparat automatycznie dostosowuje pole obrazowania, rozdzielczość i obszar badania
Prosta obsługa i maksymalny komfort pacjenta
Najnowsze innowacyjne rozwiązania technologiczne
Zapis badań w formacie DICOM pozwalający na ich wykorzystanie przez inne programy takie jak Simplant, NobelGuide i SureSmile
Intuicyjna aplikacja 3D zawierająca pełen wachlarz innowacyjnych funkcji z obszerną biblioteką implantów włącznie
System szkoleń, wsparcie doświadczonych inżynierów oraz pełna dwuletnia gwarancja
Redukcja dawki o 75-90% w stosunku to tradycyjnych urządzeń CT (tomografii spiralnej)
Wyjątkowa precyzja w obrazowaniu 3D i rzeczywiste pomiary w skali 1:1
Moduł cefalometryczny z unikalną technologią pojedynczej ekspozycji (one-shot) wykonujący radiogramy w czasie niższym niż sekunda (opcja)
Opcja krótkiego czasu ekspozycji minimalizująca ryzyko poruszenia się pacjenta i konieczność ponownego wykonania badania
Dostosowanie warstwy obrazowania do budowy morfologicznej pacjenta
Wygodne pozycjonowanie pacjenta – lekarz i osoba badana stoję naprzeciwko siebie.
Możliwość prostej integracji z innymi systemami obrazowania cyfrowego
Proste udostępnianie badań na płytach CD pozwalające na komunikację z lekarzami i pacjentami.

Theme: Overlay by Kaira Wszelkie prawa zastrzeżone
Feliksa Przypkowskiego 45/U1, Jędrzejów