Kamera wewnątrzustna – VistaCam Digital

Kamera VistaCam Digital jest wyposażona w wielofunkcyjny czujnik kontrolny, który umożliwia optymalne wykorzystanie funkcji Still/Live oraz Zapisu w każdym przypadku wykonywania zdjęcia. Nawet w obszarze trzonowców w górnej szczęce, kamera VistaCam Digital zapisuje zdjęcia w naprawdę wysokiej jakości bez rozmycia – operator porusza kamerą, a nie ręką: czuła funkcja kontroli potwierdza ruch w sposób odczuwalny na rękojeści. Poziom czułości można regulować, w zależności od preferencji danego użytkownika.

Idealna ergonomia rękojeści:
Ustawienia zewnątrzustne, wewnątrzustne lub makro na regulowanym pierścieniu IFC, obsługiwanym opatentowanym ręcznym wyzwalaczem 360°

Theme: Overlay by Kaira Wszelkie prawa zastrzeżone
Feliksa Przypkowskiego 45/U1, Jędrzejów