Fundusze Unijne

Medacco firma utworzona w 2007 r. posiada bogate doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów doradczych. Dotychczasowymi klientami Medacco są głównie gabinety stomatologiczne i przychodnie.
Projekty doradcze w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania

  • analiza dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej pod kątem potrzeb klienta;
  • wybór źródeł finansowania działalności gospodarczej – określenie spełniania warunków i ocena szans pozyskania dofinansowania (usługa prekwalifikacyjna);
  • opracowywanie wniosków i wszelkich dokumentów towarzyszących związanych z pozyskiwaniem dotacji w ramach programów UE;
  • przygotowywanie wniosków, studiów wykonalności i biznes planów na potrzeby banków, funduszy pożyczkowych;
  • usługi doradcze w zakresie rozliczania projektów finansowych ze środków UE;
Theme: Overlay by Kaira Wszelkie prawa zastrzeżone
Feliksa Przypkowskiego 45/U1, Jędrzejów