MELAG MELAprint 60

Automatyczna drukarka etykiet dla klasy Premium

MELAG MELAprint 60 to automatyczna drukarka etykiet. MOżna połączyć ją z siecią komputerową lub bezpośrednio z autoklawem klasy premium, autoklawami serii Cliniclave lub z oprogramowaniem MELAtrace. Po zakończonym procesie sterylizacji oraz po potwierdzeniu rezultatu wskaźników na ekranie, wyświetlany jest komunikat z zapytaniem, ile etykiet wydrukować. 

W sytuacji, gdy drukarka zostanie podłączona bezpośrednio do autoklawu klasy Premium, komputer i specjalne oprogramowanie są zbędne. Etykiety zawierają informacje takie jak: data sterylizacji, cykl dnia, rezultat wskaźników (jak np. MELAcontrol) oraz numer identyfikacyjny personelu.